Nota Nota Nota CI Studio Pulsar Logo Nota Nota Nota
Note Animacija
Kurz Baner

TITANIJUMSKE PROTEZE I AERACIONE CEVČICE

KARAKTERISTIKE I KORISTI

 

Kurz titanijumski implantati srednjeg uva su na raspolaganju u fiksnim i podesivim dužinama. Podesivi implantati omogućavaju hirurgu da prilagodi svaki implantat intraoperativno sa tolerancijom od 0,25mm. Takođe, postoje varijacije jedinstvenih modela, uključujući proteze za stapedioplastiku. Posvećenost istraživanjima i razvoju, povezana strašću prema inženjeringu, čini Kurz jednim od najkompletnijih titanijumskih sistema širom sveta.

 

• Titanijum 2. stepena

 

 

• Dokazana biokompatibilnost titanijuma

Podržava stabilan, dugotrajan sluh

 

• Jedinstveni proces čišćenja daje sjajno čistu površinu

Dozvoljava neiritantnu integraciju unutar srednjeg uva

 

• Optimizovan kontakt proteze sa osikularnim kostima i bubnom opnom

Omogućava idealno akustično povezivanje

• Ultra mala težina

Omogućava optimalnu kondukciju zvuka

 

• Pažljivi balans težine

Rezultira u efikasnom intraoperativnom rukovanju

 

• Individualna adaptacija oblika koja se ogleda u jednostavnom dizajnu

Dopušta intraoperativnu manipulaciju implantata

 

• Filigri dizajn i otvorena glavna ploča

Dozvoljava odličnu vizualizaciju za upoznavanje i stacioniranje

 

• MRI kompatibilan

 

Kurz Titanijumske Proteze

 

 

 

TUBINGEN AERACIONE CEVČICE

 

Matrijali: Titanijum, Zlato, Platina

Tubingen Aeracione Cevčice

Tubingen aeracione cevčice se koriste za implantaciju u timpanskoj membrani da bi drenirale i privremeno snabdele vazduhom timpansku šupljinu. Često se koriste za privremenu ili dugotrajnu ventilaciju. Širok unutrašnji presek i glatka površina čine ih odličnim izborom ukoliko postoji visok rizik okluzije. Ove metalne aeracione cevčice su se dokazale poslednjih 30 godina i stekle izvanrednu reputaciju sa svojim karakteristikama:

 

• Izuzetna biokompatibilnost sa tkivom

• Ravne površine koje olakšavaju drenažu sekreta

• Antibakterijski efekat (kod zlatnih cevčica)

Ove aeracione cevčice su raspoložive u sledećim materijalima:

 

- zlato-platina

- srebro obloženo zlatom

- obloženo titanijumom

- titanijum sa ili bez pomoćne žice

Kurz Specifikacija za Aeracione Cevčice

 

TUBINGEN TITANIJUMSKE PROTEZE (TTP™ BELL I AERIAL)

 

Matrijal: Titanijum

Tubingen Titanijumske Proteze

Tubingen titanijumske proteze su razvijene u bliskoj kooperaciji sa ORL Bolnicom Univerziteta u Tubingenu. Važan kriterijum za audiološki superiornije titanijumske implantate je ustanovljen i ocenjen test modelima, isto tako i eksperimentalnim studijama. Blagonaklonost prema korisniku je uvek bila visoko među razvojnim standardima u svakom teoretskom okviru.

 

Koristi:

• Niska ulazna impedansa poboljšava prijem zvuka

• Stabilne konduktivne karakteristike poboljšavaju izlazni zvuk

• Uvećana sposobnost pregleda tokom implantacije zbog otvorenog vrha ploče i tankog okna

• Individualna adaptacija oblika kroz jednostavno savijanje

• Delimično hrapava površina stabilizuje smeštanje proteze

• Zaobljen profil smanjuje rizik povrede timpanske membrane

• Izvanredna biokompatibilnost za integraciju bez iritacije unutar srednjeg uva

• Čist titanijum

 

TUBINGEN TITANIJUMSKE PROTEZE (TTP™-VARIO)

 

Matrijal: Titanijum

Tubingen Titanijumske Proteze

• Dovoljna je samo jedna varijablilna proteza da zameni parcijalu ili totalnu protezu

• Ove proteze nemaju granični prsten duž osovine - za izuzetnu savitljivost i podesivost dužine

• Korak promene od 0.25mm nudi optimalan izbor dužine i fleksibilnost

• Najmanja dužina parcijalne proteze 1.75mm (Funkcionalna Dužina 0.75mm)

• Stabilne konduktivne karakteristike poboljšavaju izlazni zvuk

• Individualna adaptacija oblika kroz jednostavno savijanje

• Delimično hrapava površina stabilizuje smeštanje proteze

• Zaobljen profil smanjuje rizik povrede timpanske membrane

• Izvanredna biokompatibilnost za integraciju bez iritacije unutar srednjeg uva

• Čist titanijum

 

TITANIJUMSKE STAPES PROTEZE (K-PISTON)

 

Matrijal: Titanijum

Titanijumska Stapes Proteza

Titanijum obezbeđuje veoma dobru provodljivost zvuka čak i pri višim frekvencijama zbog svoje male mase.

 

Titanijumski K-Piston je raspoloživ u dva različita prečnika i u različitim dužinama. Klip, koji se proteže u perilimfi, može biti atraumatski zaobljen uz pomoć raspoloživih dužina. Klip je zaobljen u prelazu izmedju dela klipa i područja omče, kako ne bi napravio površinu pogodnu za prijanjanje formacije ožiljka koja se pomera usled vibracija tokom urastanja moguće obimnog, lateralno orijentisanog vezivnog tkiva oko proteze.

 

K-Piston je napravljen izrazito mekši i adaptivniji u području omče kroz brojne sofisticirane proizvodne procedure. U slučaju uskog inkusa, necentrirana omča se lako zatvara i omogućava savršeno prijanjanje oko inkusa. Redukovani su problemi previše labavog prijanjanja.

Koristi:

• Mala težina

• Sigurno smeštanje

• U slučaju uskog inkusa necentrirana omča se lako zatvara i omogućava savršeno prijanjanje oko inkusa

• Umanjen rizik nekroze

• Atraumatski dizajn

• Dobro dokumentovan naučnim istraživanjima

• Čist titanijum

Kurz Specifikacija za Stapes Proteze

 

Za ostale KURZ proizvode kontaktirajte NAS ili posetite SAJT PROIZVOĐAČA.

 

 

O KOMPANIJI KURZ

 

Kurz Logo Made in Germany Logo
Kurz Fabrika

Heinz Kurz GmbH Medizintechnik je porodični posao osnovan u južnoj Nemačkoj. Kompanija je takođe osnovala Kurz Medical, Inc., lociranu u Sjedinjenim Američkim Državama, zajedno sa brojnim distributivnim mrežama širom sveta.

 

Iskusni profesionalci

Heinz Kurz GmbH Medizintechnik duguje svoje postojanje njenom osnivaču, Heinz Kurz-u, majstoru zubne protetike. Kao zubni tehničar, bio je u mogućnosti da u potpunosti istražuje i koristi svoje godine iskustva u radu sa metalima i svoje detaljno znanje o materijalima, primenjujući svoje znanje-umeće u kompleksnom, visoko kvalifikovanom polju medicinske tehnologije. Zbog ovih veština, Heinz Kurz je počeo da radi sa otorinolaringološkim odeljenjem Univerziteta u Tuebingenu na razvijanju proizvoda u polju medicine. Iz ove snažne veze je izrasla Kurz linija proizvoda otorinolaringologije. Sredinom '70-ih Kurz zlatna aeraciona cevčica je predstavljena tržištu.

Kurz Laboratorija

Nova Era za Uvo

Tokom '90-ih titanijum je ušao u polje otorinolaringoloških materijala za operacije srednjeg uva. Heinz Kurz Medizintechnik je bila prva nemačka kompanija koja je predstavila tržištu titanijumske implantate. Titanijum je izuzetno biokompatibilan sa ljudskim tkivom i poseduje izvanredne akustičke i mehaničke karakteristike. Zahvaljujući svojim visokotehnološkim proizvodnim metodama, Heinz Kurz Gmbh Medizintechnik ima moć da u potpunosti poboljša ove karakteristike u svim svojim proizvodima.

 

 

CI Studio Pulsar

 

© 2003 - 2019 CI Studio Pulsar d.o.o.