Nota Nota Nota CI Studio Pulsar Logo Nota Nota Nota
Note Animacija
Tinitus Šum

OPŠTE INFORMACIJE O TINITUSU

ZUJANJE U UŠIMA...

 

ZUJANJE U GLAVI...

 

ŠTA SADA?

 

 

Glavobolja Glavobolja Glavobolja

Strelica na Desno

Strelica na Dole

Strelica na Levo

Beli Šum Animacija
Strelica na Dole
Bez Tinitusa

 

Poštovani pacijenti koji patite od tinitusa,

 

Imate tinitus – “Ali šta je to?”. Tinitus je stručni izraz za pojavu zujanja u glavi ili u ušima bez postojanja izvora zvuka. Bolujete od bolesti koja u Srbiji nije priznata kao bolest već samo kao simptom. To za Vas naravno ne igra nikakvu ulogu, ali ovde je to napomenuto da bi informacije bile potpune.

 

Sigurno Vam je lekar već saopštio, da pre svega u akutnoj fazi postoje velike šanse da se oslobodite zujanja u ušima. U većini slučajeva dolazi do spontanog ozdravljenja.

 

Kada se pojavi tinitus, prvo i najvažnije je: bez panike, sačuvati mir. Jaka emotivna i fizička opterećenja mogu da umanje šanse za samoozdravljenje.

 

Prvi korak u akutnom slučaju je odlazak kod lekara – otorinolaringologa, radi uspostavljanja dijagnoze i uvođenja odgovarajuće terapije. Pošto postoje mnogi uzroci tinitusa, može da bude neophodno da se uputi i kod nekog drugog specijaliste.

 

Ne treba da odugovlačite sa početkom terapije radi svih mogućih “drugih hitnih termina”. Važi pravilo: “Što ranije, to bolje”. Time možete da povećate Vaše šanse za ozdravljenje!

 

Lekari procenjuju akutnu fazu kod tinitusa na 3 meseca. Šansa da Vam zujanje u ušima, bilo spontano bilo usled terapije nestane, najveće su u ovom periodu. Brzo, ali i smireno i razumno reagovanje se traži od pacijenta!

 

Koju terapiju treba primeniti u Vašem konkretnom slučaju, mora da odredi Vaš otorinolaringolog. Zadnjih godina su se neke terapije pokazale kao efikasne u akutnoj fazi. Ipak moramo da primetimo, da ni ove terapije nisu svi lekari priznali kao efikasne i one još nisu potpuno analizirane u stručnim krugovima.

 

- TERAPIJA INFUZIJOM

 

Kortizon i sredstva za pojačavanje krvotoka:

Ovo je najčešće primenjivana terapija u ovo vreme, pre svega kada se tinitus pojavljuje zajedno sa naglim slabljenjem sluha. Traje 7 – 10 dana. Većinom se sprovodi stacionirano u bolnici, pod određenim uslovima može da se obavlja i ambulantno.

 

- TERAPIJA U HIPERBARIČNOJ KOMORI

 

Obavlja se u komori pod pritiskom od 2,5 bara. To odgovara dubini ronjenja od 15 metara i tako se dobijaju velike koncentracije kiseonika u krvi. To može da bude svrsishodno kada se tinitus javlja zajedno sa gubitkom sluha, a terapija infuzijom nije pomogla, a primenjuje se između ostalog i u slučajevima traume od buke.

 

Ukoliko tinitus traje duže, on se označava kao “hroničan”. Pri tome se govori o “kompenzovanom tinitusu”, kada oboleli pacijent bez problema može da živi sa tinitusom, odnosno o “dekompenzovanom tinitusu”, kada oboleli doživljava tinitus kao nepodnošljiv i pati od posledica nastalih od toga; npr. smetnje kod spavanja, smetnje u obavljanju posla, gubitak raspoloženja, depresije, gubitak volje za život, strah, socijalna izolacija i dr.

 

Što duže patite od zujanja, to je manje verovatno da ono spontano nestane. Mada su poznati i slučajevi spontanog ozdravljenja posle dugogodišnje patnje.

 

Ako je Vaš tinitus postao hroničan, najvažnije je da svoju bolest priznate i prihvatite je kao deo svog života. Šanse da se jednog dana oslobodite tinitusa su u tom slučaju najveće. U ovom prihvatanju leži mogućnost da pronađete šta na tinitus utiče pozitivno a šta negativno.

 

I ako tada promenite svoj način života, tj. sve odbacite što negativno utiče na tinitus a više pažnje posvetite pozitivnim efektima, već ste napravili ogroman korak u ovom pravcu.

 

U medicini postoji jedan dobar početak. To je terapija treniranja tinitusa. Treniranje tinitusa je savlađivanje tinitusa. Najvažnija stvar kod ove terapije je savetovanje od strane kompetentnog lica, dodatne mere kao što su generatori zvuka, psihološka podrška itd. su neophodne u specijalnim slučajevima. Ovo je veoma zahtevna terapija koja traje i do 2 godine.

 

Kao što je rečeno, ovo je samo jedna mogućnost. Postoje mnoge druge, pre svega takođe alternativno medicinske osnove za terapiju.

 

Nemojte se ustručavati da NAS kontaktirate za bilo kakve dodatne informacije.

Za stručnu medicinsku pomoć obratite se specijalističkom centru za poremećaje sluha i ravnoteže u Beogradu:

CENTAR ZA SLUH I RAVNOTEŽU

 

NAJVAŽNIJA PITANJA & ODGOVORI

 

Šta je tinitus?

 

Kao tinitus označavamo zujanje u glavi ili ušima bez postojanja izvora zvuka izvan glave.

 

Zbog toge se razlikuje subjektivno zujanje u glavi ili ušima, koje čuje samo pacijent, stvarnog tinitusa, i ekstremno retkog objektivnog zujanja u glavi ili ušima, koje čuju i ostali ljudi.

 

Kod subjektivnog tinitusa se prva tri meseca posmatraju kao akutna faza. Ukoliko tinitus traje duže, označava se kao hroničan. Tinitus preuzima samo onda karakter bolesti, kada za obolelog predstavlja teško optrećenje i zbog toda nastanu posebne teškoće u svakodnevnom životu ili ograničenost.

 

U tom slučaju se tinitus označava kao dekompenzovan. Ukoliko se tinitus dobro podnosi, govorimo od kompenzovanom tinitusu.

 

Šta je nagli gubitak sluha?

 

Nagli gubitak sluha na jednom uvu, retko na oba uva, nastaje odjednom, pri čemu je oštećena funkcija unutrašnjeg uva. Savetuje se hitna konsultacija sa otorinolaringologom.

 

Nagli gubitak sluha može da bude praćen tinitusom, a u retkim slučajevima i vrtoglavicom. Vrtoglavica obično prođe, tinitus može u odrećenim okolnostima da ostane i ako se ponovo uspostavi normalan sluh.

 

Šta je Morbus Ménière (Menierova bolest)?

 

Ova bolest okarakterisana je kao osećaj pritiska u uvu, vrtoglavica i povraćanje, povezano sa zujanjem u ušima i smanjenjem sluha na obolelom uvu.

 

Napadi se po pravilu ponavljaju, pri čemu jako varira vremenski razmak. U najgorem slučaju se vremenski interval sve više skraćuje a sluh i centar za ravnotežu u međuvremenu nisu mogli da se kompletno oporave.

 

Stvarni uzrok ove bolesti nije poznat. Simptomi nastaju cepanjem jedne membrane u unutrašnjem uvu. Usled toga dolazi do mešanja tečnosti koje imaju različit sadržaj elektrolita.

 

Napadi vrtoglavice mogu da se predosete usled osećaja pritiska u uvu, ali često nastaju i bez najave.

 

Šta je hiperakusis, rekrutment, fonofobija?

 

Hiperakusis je preosetljivost na zvučne stimulacije i nastaje usled promene centralne prerade slušnih informacija. Pri tome unutrašnje uvo može da bude netaknuto. Hiperakuzis može npr. terapijom sa generatorima zvuka ponovo da se normalizje.

 

Rekrutment je takođe preosetljivost na buku. Ovo je posledica oštećenja unutrašnjeg uva i ne može da se izleči.

 

Neki ljudi sa hiperakuzisom pate i od fonofobije. To znači da se oni bukvalno plaše da će biti izloženi određenom zvuku, u uverenju da će to da dovede do oštećenja njihovog sluha. Često se to odnosi na normalne zvuke iz naše okoline kao saobraćajna gužva, zvuci u kuhinji, škripa vrata ili čak glasovi, a koji po pravilu nisu nikakvi glasni zvuci, koji stvarno štete sluhu

 

Kod fonofobije određeni kompleksni zvuci proizvode neprijatan osećaj usled značenja koje imaju za Vas, dok drugi zvuci (kao muzika) koje volite, mogu da se tolerišu i kada su jako glasni. Kada postoji kontradiktornost ovoga tipa ili kada različiti zvuci izazivaju neprijatno osećanje, može biti da se radi o određenom stepenu fonofobije.

 

Fonofobija može da dovede do hiperakuzisa (promenom u centralnoj obradi sluha). I obrnuto, hiperakuzis može da dovede do fonofobije. Može da postoji i rekrutment.

 

SPISAK NEKIH MOGUĆIH UZROKA PO AZBUČNOM REDU

 

- Anomalija kičmenog stuba, odnosno vrata, ili funkcionalne smetnje kičmene moždine

- Anomalije vilice i zuba, ili funkcionalne smetnje u oblasti zubi-vilica

- Bolesti razmene materija

- Buka

- Glasna muzika

- Lekovi

- Morbus Ménière

- Nagli gubitak sluha

- Nesrećan slučaj

- Operacija uva

- Otoskleroza

- Presbycusis (staračka nagluvost)

- Problemi sa srcem i krvotokom

- Psiha

- Smetnje u cirkulaciji

- Stres

- Virusne infekcije

 

 

CI Studio Pulsar

 

© 2003 - 2019 CI Studio Pulsar d.o.o.